photo stripe

Drie zeer vakkundige sprekers met nieuwe inzichten, technieken en materialen.

Tony Hoskinson Tandarts-endodontoloog

 • Herbehandeling of toch liever een implantaat?
 • Desinfectie bij de endodontische herbehandeling: een update

Marga Ree Tandarts-endodontoloog

 • MTA en biokeramische producten bij de herbehandeling
 • Op zoek naar verborgen kanalen

Michiel de Cleen Tandarts-endodontoloog

 • Guttapercha, Thermafil en zilverstiften verwijderen
 • Afgebroken instrumenten: verwijderen of niet?

Schrijf u nu in voor deze bijzondere congresdag
op 5 oktober 2012!

Congres

De kanaalbehandeling is vandaag de dag met veel gemak, comfort én succes uit te voeren: met moderne hulpmiddelen zijn in iedere praktijk verbluffend goede resultaten te behalen. Toch blijft de endodontie de tandarts voor uitdagingen stellen, bijvoorbeeld als het gaat om periapicale ontstekingen die niet genezen. Deze congresdag is geheel gewijd aan de endodontische herbehandeling, een onderwerp dat voor iedere tandarts relevant is.

In een tijd waar implantaten een vaak voor de hand liggend alternatief zijn voor gecompromitteerde gebitselementen is het meer dan ooit van belang om behandelingen uit te voeren die een reële kans van slagen hebben. Zijn herbehandelingen duurzaam? Hoe bepaal ik de moeilijkheidsgraad en de kans op succes van zo‘n behandeling? Welke hulpmiddelen heb ik nodig en hoe gebruik ik deze? Belangrijke vragen, die door de drie sprekers uitgebreid beantwoord zullen worden. Daarnaast staan ze stil bij nieuwe technieken en materialen waarmee de endodontische revisie ook in uw praktijk doeltreffend kan worden uitgevoerd.

Drie topsprekers (allen tandarts-endodontoloog) leggen niet alleen uit waarom bepaalde technieken en materialen de voorkeur hebben, maar ook hoe u die het beste kunt toepassen. Een volle dag over een onderwerp dat iedere tandarts zal aanspreken. Een dag die u niet mag missen!


Endodontische herbehandeling congresfolder
photo stripe

Sprekers

Tony Hoskinson

Tony Hoskinson

Tandarts-endodontoloog, Prestwood, UK

Tony Hoskinson heeft een endodontische praktijk in Buckinghamshire, Engeland. Hij is part-time docent aan Eastman Dental Institute, Universiteit van Londen en heeft jarenlang praktische cursussen gegeven over endodontische chirurgie. Hij is een veelgevraagd spreker bij internationale congressen. Hij is lid van vele (inter)nationale endodontische verenigingen en was President of the International Federation of Endodontic Associations.


Marga Ree

Marga Ree

Tandarts-endodontoloog, Purmerend

Marga Ree studeerde in 1979 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 heeft zij haar postdoctorale opleiding endodontologie voltooid en geeft sindsdien regelmatig postacademische cursussen en lezingen in binnen- en buitenland. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan in nationale- en internationale vakbladen en boeken op het gebied van endodontologie en algemene tandheelkunde. Sinds 1980 heeft zij een praktijk in Purmerend, waarvan de laatste twaalf jaar een verwijspraktijk voor endodontologie.


DMichiel de Cleen

Michiel de Cleen

Tandarts-endodontoloog, Amsterdam

Michiel de Cleen studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1988 was hij tot 1995 als (gast-)medewerker verbonden aan de vakgroep Cariologie en Endodontologie van ACTA. Thans voert hij een full-time endodontische praktijk in Amsterdam. Naast zijn klinische werkzaamheden is hij zeer regelmatig spreker op congressen en is hij cursusdocent op het gebied van de endodontologie en tandletsels. Hij publiceert regelmatig in binnen- en buitenlandse vakbladen.


photo stripe

Programma

09.00 - 09.45 uur ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE
   
09.45 - 10.00 uur

Paul Kalker

Welkom en introductie

   
10.00 - 11.00 uur

Tony Hoskinson

Herbehandeling of toch liever een implantaat? lezing in het Engels

Wanneer een kanaalbehandeling niet tot genezing van de periapicale weefsels heeft geleid, staat de tandarts voor de keuze tussen revisie, apexresectie of extractie. De gekozen behandeling dient gestoeld te zijn op een juiste indicatie, want slechts dan is een goed resultaat te verwachten. In deze lezing staat Hoskinson stil bij praktische overwegingen die de keuze tussen behoud en vervanging bepalen.

Leerdoelen:

 • Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het niet-genezen na kanaalbehandeling?
 • Wat is kans op duurzaam succes na de endodontische revisie?
 • Wanneer is een implantaat een alternatief voor het endodontisch gecompromitteerde gebitselement?
   
11.00 - 11.30 uur KOFFIEPAUZE
   
11.30 - 12.15 uur

Marga Ree

MTA en biokeramische producten bij de herbehandeling

Mineral Trioxide Aggregate, (MTA) geldt als het materiaal van keuze voor het sluiten van een perforatie of het vullen van een element met een open apex. Het materiaal is niet gevoelig voor vocht en sluit hermetisch af, mede door zijn bio-actieve werking. De verwerking van MTA kan echter lastig zijn, en daarom is er gezocht naar alternatieve consistenties die makkelijker zijn aan te brengen. De voor- en nadelen van deze nieuwe biokeramische producten worden uitgebreid toegelicht. Tevens zullen de verschillende toepassingen geïllustreerd worden aan de hand van een aantal klinische voorbeelden.

Leerdoelen:

 • De indicaties kunnen noemen voor het gebruik van biokeramische cementen en putties
 • Inzicht hebben in de overeenkomsten en verschillen tussen MTA en biokeramische cementen en putties
 • De klinische procedure kunnen beschrijven voor het aanbrengen van MTA en een biokeramische putty
 • De prognose van een element met een perforatie kunnen bepalen
   
12.15 - 13.00 uur

Michiel de Cleen

Guttapercha, Thermafil en zilverstiften verwijderen

Een voorwaarde voor een goed resultaat na endodontische herbehandeling is een goede reiniging van de wortelkanalen. Hiervoor zullen eerst bestaande obstructies moeten worden weggenomen. In veel gevallen zal dan ook een oude kanaalvulling moeten worden verwijderd. In deze lezing wordt uitgebreid stilgestaan hoe guttapercha, Thermafilobturators en zilverstiften snel en goed worden verwijderd. Soms is hiervoor speciaal instrumentarium nodig, maar meestal volstaan enkele simpele hulpmiddelen om het kanaal weer opnieuw toegankelijk te krijgen.

Leerdoelen:

 • De technieken voor het verwijderen van guttapercha kunnen noemen
 • De hulpmiddelen voor het uitnemen van Thermafil-obturators kunnen toepassen
 • Inzicht hebben hoe zilverstiften en zilverstiftsecties het beste kunnen worden verwijderd
   
13.00 - 14.00 uur LUNCH
   
14.00 - 15.00 uur

Tony Hoskinson

Desinfectie bij de endodontische herbehandeling: een update lezing in het Engels

Een peristerende of nieuwe infectie van het wortelkanaal is de meest voorkomende oorzaak van het niet genezen van een parodontitis apicalis na een wortelkanaal behandeling. Een belangrijke rol bij het voortbestaan van zo′n wortelpuntontsteking is weggelegd voor enkele specifieke bacteriesoorten. In deze lezing staat Tony Hoskinson stil bij de eigenschappen van die bacteriesoorten en hoe deze het beste kunnen worden geëlimineerd. Duidelijk zal worden dat de endodontische herbehandeling een specifieke antibacteriële tactiek vereist.

Leerdoelen:

 • Benoem de belangrijkste bacteriesoorten die verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van een parodontitis apicalis
 • Beschrijf de beste manieren om deze bacteriën te elimineren
 • Noem de voor- en nadelen van het verrichten van een herbehandeling in twee zittingen
   
15.00 - 15.30 uur THEEPAUZE
   
15.30 - 16.15 uur

Marga Ree

Op zoek naar verborgen kanalen

Eén van de oorzaken van het niet slagen van een wortelkanaalbehandeling is het onvolledig instrumenteren en desinfecteren van het wortelkanaalstelsel. Door de vorming van tertiair dentine kunnen kanaalingangen zodanig verborgen liggen dat het lijkt of ze niet aanwezig zijn. Hoe groot moet de endodontische opening zijn? In welke situatie kunnen we met een gerust hart in een apicale richting dentine verwijderen, en wanneer dreigt er gevaar voor perforatie? Ook kunnen kanalen zich op verschillende niveaus splitsen, of kan er een ledge aanwezig zijn die zeer lastig te passeren is. Elke tandarts kent het dilemma: doorgaan of opgeven? In deze presentatie worden diverse technieken besproken om verborgen kanalen op te sporen en toegankelijk te maken voor instrumentatie en desinfectie.

Leerdoel:

 • De verschillende kleuren van dentine kunnen herkennen
 • De klinische procedure kunnen beschrijven om kanaalingangen op te sporen
 • Het benodigd instrumentarium kunnen selecteren om een gecalcificeerd kanaal te instrumenteren
 • Inzicht krijgen in het vóórkomen van kanaalsplitsingen
   
16.15 - 17.00 uur

Michiel de Cleen

Afgebroken instrumenten: verwijderen of niet?

Met de komst van roterende instrumenten heeft de tandarts er een probleem bijgekregen: afgebroken instrumenten. Michiel de Cleen verklaart waarom instrumenten breken en hoe dit te voorkomen is. Het belangrijkste deel van deze lezing gaat over de invloed van afgebroken instrumenten op het uiteindelijke behandelresultaat. Duidelijk zal worden dat niet alle afgebroken instrumenten kwaad kunnen. Wanneer het wenselijk is om ze te verwijderen, moet de tandarts over specifieke instrumenten beschikken om dit efficiënt te kunnen doen.

Leerdoelen:

 • De factoren die instrumentbreuk bevorderen kunnen noemen
 • Beschrijven wanneer een afgebroken instrument verwijderd moet worden
 • De technieken om een afgebroken vijl of ruimer te verwijderen kunnen toepassen
   
17.00 - 18.00 uur BORREL


Informatie

photo stripe

Datum en locatie

Vrijdag 5 oktober 2012, Congresgebouw Spant! Bussum.
Het Spant is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. U kunt kostenloos parkeren op het parkeerterrein naast het Spant. Kijk voor de routebeschrijving op www.spant.org bij Contact -> Routebeschrijving.

Doelgroep en niveau

Tandartsen, Kaakchirurgen, Tandarts-endodontologen.
Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts, kaakchirurg of tandarts-endodontoloog zeer regelmatig patiënten behandelen.

Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven door het insturen van de inschrijfkaart in de brochure of via het inschrijfformulier hier rechts. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 5 juli 2012 toegestuurd.


Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 5 juli 2012: géén annuleringskosten
 • voor 5 augustus 2012: 25% annuleringskosten
 • voor 5 september 2012: 50% annuleringskosten
 • voor 5 oktober 2012: 90% annuleringskosten

Prijs

De congresfee bedraagt € 415,- (incl. BTW) per persoon (inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat).

Accreditatie

Bureau Kalker is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk en aangesloten bij PE-Online. Deelname aan het congres De endodontische herbehandeling levert u 7 geaccrediteerde Q-KRT punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelname certificaat met daarop het aantal Q-KRT accreditatiepunten vermeld.

Informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:

BureauKalker
Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
M. 06 - 242 74 888
T. 020 - 615 99 36
F. 020 - 337 99 83
www.bureaukalker.nl

Kwaliteitsregister Tandartsen

BureauKalker

Het congres De endodontische herbehandeling is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers.
Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen en cursussen.Inschrijven

Ik schrijf mij in voor deelname aan het congres Endodontische herbehandeling op 5 oktober 2012 in Bussum, congresfee € 415,-Verstuur
Henry Schein Dental - Hoofdsponsor Congres KROON2012
Hoofdsponsor
Prelum - Co-sponsor Congres KROON2012
Co-sponsor